Під час взаємодії лужного металу з водою одержали розчин лугу масою 500г з масовою часткою лугу 2,8% і водень об’ємом 2,8 л (н.у.). Укажіть порядковий номер цього металу у Періодичній таблиці Д.І. Менделєєва.

1

Ответы и объяснения

2013-03-14T19:52:58+00:00

2Me+2H2O=2MeOH+H2
v(H2)=2,8:22,4=0,125моль
v(MeOH)=2*0,125=0,25моль
m(MeOH)чистого=500*0,028=14г
M(MeOH)=14:0,25=56г/моль
M(MeOH)=M(Me)+17
56-17=39
этот металл K
пор. номер- 19