помогите плииииииииииииииииииииииииииииз

антонімічні пари подано в рядку

мокрий - сухий, глибокий - широкий, захід - схід и

пам ятати - забувати, день - ніч, радість - печаль

батьки - діти вгору - вбік, зима - літо и

перемога - поразка, горе - біда, коротко - вузько.

у фразі Так зголоднів, що аж дві тарілки виїв ужито? гіперболу алегорію метонімію синекдоху.

Силу кохання в рядках Так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання передано за допомогою? гіперболи алегорії метонімії персоніфікації.

Погляд та усмішка в рядках Ви усміхнулись яснозоряно. Холодним полиском очей увиразнені за допомогою?

антитези уособлення синекдохи епітета.

У рядку Душа стискається ліричним пориванням використано? синекдоху епітет алегорію метафору.

Установіть відповідність між уривками та тропами, використаними в них.
1. Епітет. 1 - А Біда вівцям, де вовк пастушить.
2. Уособлення 2 - Б Проходячи через ліс, остерігайся звіра
3. Синекдоха 3- В Той неситим оком за.край світа зазирає
4. Алегорія. 4 - Г Ходить сон коло вікон

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-03-14T17:59:24+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

антонімічні пари подано в рядку

 пам ятати - забувати, день - ніч, радість - печаль

 

 

у фразі Так зголоднів, що аж дві тарілки виїв ужито?  

 метонімію  

 

 

Силу кохання в рядках Так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання передано за допомогою? 

гіперболи

 

 

 

 Погляд та усмішка в рядках Ви усміхнулись яснозоряно. Холодним полиском очей увиразнені за допомогою?

епітета.

 

 

 У рядку Душа стискається ліричним пориванням використано?

метафору.

 

Установіть відповідність між уривками та тропами, використаними в них. 
1. Епітет.            3- В Той неситим оком за.край світа зазирає 
2. Уособлення   4 - Г Ходить сон коло вікон

3. Синекдоха     2 - Б Проходячи через ліс, остерігайся звіра 

4. Алегорія.       1 - А Біда вівцям, де вовк пастушить