Під час спиртового бродіння 360 кг глюкози одержали 147,2 кг етанолу. Обчислити вихід спирту від теоретично можливого.

1

Ответы и объяснения

2011-03-31T23:56:59+04:00

Уравнение реакции

C6H12O6 = 2C2H5OH + 2 CO2

 

количество глюкозы 360000 г/180 г/моль=2000 моль

колич этанола 2*2000моль=4000 моль - по уравнению реакции

тогда количество этанола теоретическое равно 4000 моль*46 г/моль=184000 г

выход продукта=m(практ)*100%/m(теор)=147,2*100%/184=80%