У скільки разів енергія фотона ультрафіолетового випромінювання з довжиною хвилі 0,35 мкм більша за енергію фотона видимого світла з довжиною хвилі 0,7 мкм?

1

Ответы и объяснения

2013-03-11T21:40:13+00:00

Eфотона=hv=(h*c)/l
E1/Е2=((h*c)/l1)/((h*c)/l2)=l2/l1=2 Ответ:в 2 раза. (h-постоянная Планка, с-скорость (швидкість) світла, l1- длина волны ультрафиолетового света (довжина хвилі ультрафіолетового випромінювання) l2- длина волны видимого света (довжина хвилі видимого світла). Е1-энергия фотона ультрафіолетового випромінювання, Е2- энергия фотона видимого світла)