Ответы и объяснения

2013-03-11T14:07:08+00:00

1) А тут і спаткала абодвух ваяк вялікая ростань на некалькі год: у горад вілася дарога мая, у вёску імкнулася сцежка яго.
3) Я азірнуўся: сябры ішлі за мной.
4) Паміраць збірайся - жыта сей.
5) Нарэшце ўвайшлі ў лес; пад нагамі зашапацела пажоўклае, пакарабачанае лісце.

2013-03-11T15:09:32+00:00

Наспупіла вясна, і птушкі запелі свае вясёлыя песні.

Снег растаяў, але яшчэ холадна.

Маша робіць дамашняе заданне, а Яна гуляе ны выліцы.

Мы напісалі самастойную работу ўчора, а яны будуць пісаць яе заўтра.

Маці ўжо пайшла на работу, а ён яшчэ спіць.

 

 

складаныя сказы - сказы, у яких ёсць 2 і больш граматычных асноў (Дзейнік, выказнік)