Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена: а) а в квадрате + 6а + 9; б) 9 - 6b + b в квадрате; в) х в квадрате - 12х +36; г)16b в квадрате - 8b + 1; д) 4у в квадрате = 4у + 1.

1

Ответы и объяснения

2013-03-10T10:09:37+04:00

^  означает степень.

сворачиваем по формуле:

(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2

или же так:

(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2

разница в знаках.

Решение:

а) (а+3)^2

б) (3-b)^2

в) (х-6)^2

г) (4b-1)^2

д) (2у+1)^2