Ответы и объяснения

2013-03-06T21:23:57+04:00

Н. чотириста сорок чотири                        сто дев'яносто вісім                 п'ятсот сімдесят два

Р. чотирьохсот сорока чотирьох             ста дев'яноста восьми           п'ятсот сімдесяти двох

Д. чотирьохстам сорока чотирьом         сто дев'яносто вісьмом        п'ятистам сімдесят двом

З. чотириста сорок чотири                        сто дев'яносто вісім              п'ятсот вісімдесят два

О. чотирьмастами сорока чотирьма  сто дев'яносто вісьмома;    п'ятьмастами вісімдесят                                                                                                                                                                  двома

М. на чотирьохстах сорока чотирьох      на сто дев'яносто вісьмох       на п'ятистах                                                                                                                                                                  вісімдесяти двох