Випишіть із художніх творів такі речення, щоб:1)узагальнююче слово стояло передоднорідними членами ; 2) узагальнююче слово стояло після однорідних членів ; 3) однорідні члени стояли між узагальнюючим словом та іншими членами речення. Поясніть, як залежить уживання розділових знаків від інтонації, з якою вимовляються речення з однорідними членами .

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-03-06T17:23:23+00:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

1) "Все зникало, наче в казці:
 Місто, гори, поле, гай..." ( Л. Українка "Наче промінь місяченька" ) - голос знижується, потім пауза невеличка.

 2) "І земля, і вода - все поснуло ." ( Коцюбиньський "На віру") -узагальнюююче слово  вимовляється підвищеним голосом, чому передує тривала пауза.

3)"Ранок зачинався тихий і лагідний, все наокіл : і трави, і дерева, і кущі - наче завмерло." (Ю. Смолич ) -паузи перед і після однорідних членів, узагальнююче слово виділяється підвищенням інтонації..