Приведите многочлен 5а(3аb-1)-4b(а2-b) к стандартному виду.

Представьте трехчлен 49k2-70kn+25n2 в виде квадрата двучлена.

Упростите выражение:9x2-(5х-1)(2х+3).

1

Ответы и объяснения

2013-03-06T16:15:40+00:00