Довести, що вираз -3х²+9х-30 набуває лише відємних значень. При якому хвирах набуває свого найбільшого значення? Яке найбільше значення виразу ничего не найдено

1

Ответы и объяснения

2013-03-05T22:30:16+04:00

-3х²+9х-30=0

3х²-9х+30=0

D=81-4*3*30=81-360=-279

Ответ: корней нет