Напишите сокращенное ионно-молекулярное уравнение:

CaCO3 + HCL =

Напишите равнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионно-молекулярном виде:

Na2CO3 + HCL =

NaHCO3 + HCL=

CaCO3 + HCL =

заранее спасибо))

2

Ответы и объяснения

2013-03-05T15:27:29+04:00

1. CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2↑ + H2O

2. 2Nа+ + CO32− + 2H+ + 2Cl− = 2Na+ + 2Cl− + CO2↑ + H2O

    2Nа+ + CO32− + 2H+ = 2Na+ + CO2↑ + H2O

3. Na+ + HCO3− +H+ + Cl− = Na+ + Cl− + CO2↑ + H2O

   HCO3− + H+ = CO2↑ + H2O

4. CaCO3 + 2H+ + 2Cl− = Ca2+ + 2Cl− + CO2↑ + H2O

    CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2↑ + H2O

Лучший Ответ!
2013-03-05T15:58:57+04:00

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑ + H2O
CaCO3 + 2H(+) + 2Cl(−) = Ca2(+) + 2Cl(−) + CO2↑ + H2O
CaCO3 + 2H(+) = Ca2(+) + CO2↑ + H2O 

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2↑ + H2O
2Nа(+) + CO3(2−) + 2H(+) + 2Cl(−) = 2Na(+) + 2Cl(−) + CO2↑ + H2O
2Nа(+) + CO3(2−) + 2H(+) = 2Na(+) + CO2↑ + H2O

NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2↑ + H2O
Na(+) + HCO3(−) +H(+) + Cl(−) = Na(+) + Cl(−) + CO2↑ + H2O
HCO3(−) + H(+) = CO2↑ + H2O 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑ + H2O
CaCO3 + 2H(+) + 2Cl(−) = Ca2(+) + 2Cl(−) + CO2↑ + H2O
CaCO3 + 2H(+) = Ca2(+) + CO2↑ + H2O