ОРФОГРАМИ У СЛОВАХ : ОД ТРАВ, ЮНАЦЬКИМ, ДВАДЦЯТЬ, СМІЛО, РІЧЦІ

1

Ответы и объяснения

2013-03-04T13:06:01+00:00

Од трав - правопис прийменників з іменниками

Юнацьким - правопис прикметникових суфіксів

Двадцять - правопис прислівників на позначення десятків

Сміло - орфограми відсутні

Річці - чергування приголосних к-ч