Закінчіть рівняння реакції: ___ С2Н6 + ___ О2 ---- ___СО2 + ___ Н2О Вкажіть суму коефіціентів у правый частині рівняння

1

Ответы и объяснения

2013-03-04T00:33:31+04:00

2 C2H6 + 7  O2------    4  CO2 + 6 H20. 

Реакція горіння або окиснення. Сума коефіцієнтів. =19