Замість знака ? вставте букву у або в. Дістатися берега ?плав, перетнув ?плав; піднятися ?гору, поглянув ?гору; почав ?тюжити, почала ?тюжити; важко ?піймати, зміг ?піймати; захотіла ?плинути, захотів ?плинути; яскраво ?являти, припинив ?являти; дбайливе ?порядкування, алгоритм ?порядкування; мистецтво ?правління, залишитися без ?правління; переконливо ?прошувати, готовий ?прошувати; швидка ?рбанізація, процес ?рбанізації; бажав ?рвати, бажала ?рвати; наказ ?регулювати, наказали ?регулювати; запропонував ?резонити, запропонувала ?резонити; намагання ?рівноважити, радий ?рівноважити; молодий ?рядовець, призначення ?рядовця; вирішив ?спадкувати, поспішала ?спадкувати; якість ?теплення, вчасне ?теплення; працювати ?п'ятьох, танок ?п'ятьох; чай ?прикуску з медом, ласувала ?прикуску з медом; крутий ?клон, котитися під ?клон.

1

Ответы и объяснения

2013-03-03T18:56:01+00:00

Дістатися берега вплав, перетнув уплав; піднятися вгору, поглянув угору; почав утюжити, почала утюжити; важко впіймати, зміг упіймати; захотіла вплинути, захотів уплинути; яскраво вявляти, припинив уявляти; дбайливе впорядкування, алгоритм упорядкування; мистецтво вправління, залишитися без управління; переконливо впрошувати, готовий упрошувати; швидка врбанізація, процес урбанізації; бажав урвати, бажала урвати; наказ урегулювати, наказали врегулювати; запропонував урезонити, запропонувала врезонити; намагання врівноважити, радий урівноважити; молодий урядовець, призначення врядовця; вирішив успадкувати, поспішала вспадкувати; якість утеплення, вчасне втеплення; працювати вп'ятьох, танок уп'ятьох; чай уприкуску з медом, ласувала вприкуску з медом; крутий уклон, котитися під уклон.