1. Визначте, яке з наведених понять характеризує форму державного правління

. А Імперія; Б федерація; В республіка; Г демократія.

2. Укажіть, ознакою якого політичного режиму є концентрація влади в ру¬ках одного чи кількох державних органів.

А тоталітарного; Б авторитарного; В демократичного Г консервативного.

3. Установіть тип республіки за наведеною характеристикою.

Главою держави є президент, який обирається здебільшого парламентом. Парламент домінує в системі органів державної влади. Він формує уряд, який несе відповідальність лише перед парламентом.

А Президентська; Б президентсько-парламентська; В парламентсько-президентська;

1

Ответы и объяснения

2013-03-03T15:01:52+00:00

1.В)

2.Б)

3) Це парламентська республіка.