Виконайте письмово синтаксичний розбір двох речень (на вибір )

1. Зайде сонце - Катерина по садочку ходить. 2. Ген від моря до гаю налилися жита - знову пісню співає сосна золота. 3. язик - мій ворог : він раніше розуму говорить.

ПОРЯДОК РАЗБОРУ

1. Указати що речення безсполучникове.

2. Схарактеризувати речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

3.Визначити кількість частин що входять до складу речення.

4. Указати смислові відношення між частинами.

5. Указати розділові знаки між частинами.

6. Накреслити схему.

7. Розібрати кожну частину як просте речення.

1

Ответы и объяснения

2013-03-03T12:05:38+04:00

 2.язик-мій ворог:він раніше розуму говорить.

1.Складне,складнопідрядне,має сполучниковий зв"язок. Має одне підрядне речення,  обставинне місця.Підмет:язик.Присудок:говорить.Двоскладне,поширене,повне,неускладнене.