Людии,помогите ^__^
ПРЕДСТАВЬТЕ ТРЕХЧЛЕН В ВИДЕ КВАДРАТА ДВУЧЛЕНА:
а)81 z во 2 степени-18аz+a во 2 степени
б)y в 6 степени+2у в 3 степени + 1
в)а в 4 степени - 2 а во 2 степени b+ b во 2 степени
г)а во 2 степени b во 2 степени+2аб+1
д)9 n во 2 степени+12mn+4 m во 2 степени
е)4-20с+25 с во 2 степени

1

Ответы и объяснения

2013-03-02T13:26:15+04:00

а)81 z во 2 степени-18аz+a во 2 степени=(9z-a)^2
б)y в 6 степени+2у в 3 степени + 1=(y^3+1)^2
в)а в 4 степени - 2 а во 2 степени b+ b во 2 степени=(a^2-b)^2
г)а во 2 степени b во 2 степени+2аб+1=(ab+1)^2
д)9  n во 2 степени+12mn+4 m во 2 степени=(3n+2m)^2
е)4-20с+25 с во 2 степени=(2-5c)^2