Повний синтаксичний розбір речення :"Найпоетичніше народне свято літнього циклу - це свято Івана Купала, з яким пов’язане єднання Людини і Природи. "

1

Ответы и объяснения

2013-02-28T23:55:54+04:00

Найпоетичніше народне свято літнього циклу - це свято Івана Купала, з яким пов’язане єднання Людини і Природи.

Підмет - свято Івана Купала, єднання;

Присудок - найпростіше свято, пов'язане;

Означення - народне, літнього;

Додаток - циклу, Людини, Природи.

Повне, двоскладне, складне, поширене, розповідне, неокличне, неускладнене.