помогите с домашкой нужно вставить пропущиные буквы или опостров

Р...шел...є, Ц...ц...рон, Т...ц...ан, Вандрі...с, Фе...рбах, П...ємонт, Барб...юс, К...юв...є, Рос...іні, Рус...о, Лес...інг, Монтеск...є, Лавуаз...є, Руж...є, ,Тор...іч...ел...і, Верг...лій, Гал...лей, Гр...г, Д...дро, К...пл...нг, Паган...ні, У...тмен, Хем...нгуей, Ш...л...ер,, Пал...адій, Бокач....о, Гр...м...

1

Ответы и объяснения

  • DaCo
  • новичок
2013-02-26T21:05:57+04:00

Рішельє, Цицерон, Тициан, Вандріс, Фейербах, П'ємонт, Барбюс, Кюв'є, Россіні, Руссо, Лессінг, Монтеск'є, Лавуаз'є, Руж'є, Торрічеллі, Вергілій, Галілей, Гріг, Дідро, Кіплінг, Паганіні, Уїтмен, Хемінгуей, Шиллер, Палладій, Бокаччо, Грімм