Ответы и объяснения

2013-02-26T16:54:46+04:00

Коктем келдi . Кустар жылы жактанда келе жатыр. Далада кар еридi . Коктемнiн айлары наурыз сауiр мамыр . Мамыр ен жылы ай ! Коктемнiн мейрамдар : 8наурыз - халыкаралык айелдер кунi 21-23 наурыз-наурыз мейрамы 1 мамыр Казакстан халкынын бiрлiгi мерекесi 9 мамыр конституция кунi