1.укажіть у якому випадку не відбувається запліднення... NATAL0SHKA середнячок

1.укажіть у якому випадку не відбувається запліднення :

А. самозапилення

Б. перехресне запилення

В. партеногенез

Г. гермафродитизм

2. Укажіть як називаються чоловічі статеві органи водоростей:

А. архегонії

Б. антеридії

В. ендосперм

Г. гаметанії

3. укажіть з чого складається насінина:

А. з ендосперму

Б. з центральної клітини

В. із зародка

Г. зародка і ендосперму

4. Укажіть у чому полягає механізм реалізації спадкової інформації:

А. у різноманітності генів

Б. у різноманітності фенотипів

В. у диференціальній активності генів

Г. у модифікаційній мінливості

5. укажіть який період визнають як онтогенез:

А. від зиготи до народження

Б. від зиготи до зиготи

В. від зиготи до смерті

Г. від народження до статевого дозрівання

6. Укажіть для якої із зазначених груп тварин не характерні личинкові стадії:

А. губки

Б. членистоногі

В. земноводні

Г. птахи

7. укажіть ознаку характерну для росту тварин:

А. ріст верхівкою

Б. ріст усім тілом

В. ріст протягом усьго життя

Г. ріст у товщину

8. укажіть який із зазначених видів організмів має найдовший період життя:

А. полярний кит

Б.собака

В. гриф

Г. ящірка прудка

9. укажіть у яких росин стадії гаметофіта довша за стадію спорофіта:

А. папоротей

Б. плавунів

В. хвощів

Г. мохів

10. укажіть наслідком чого є здатність організмів до регенерації:

А. особливостей їх генотипу

Б. тотипотентності клітин

В. незакінченості онтогенезу

Г. незавершеності онтогенезу

11. укажіть як ще називають однояйцевих близнюків:

А. монозиготними особинами

Б. полізиготними особинами

В. лінійними особинами

Г. напівсибсами

12. укажіть на якому тижні вагітності людський зародок починають називати плодом:

А. третьому

Б. дев`ятому

В. дванадцятому

Г. п`ятнадцятому.

1

Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2013-02-26T01:19:59+04:00