Карбон (IV) оксиду, який утворився при взаємодії ортофосфатної кислоти, і магній карбонату масою 16.8 г, пропустили через 200 г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 20%. Яка сіль і якої маси утворилася?

Останній день здачі роботи допоможіть будь ласка, заранє дякую!!!!!!!!!

1

Ответы и объяснения

  • Andreee
  • почетный грамотей
2013-02-25T20:01:57+04:00

2H₃PO₄ + 3MgCO₃ = Mg₃(PO₄)₂ + 3CO₂ + 3H₂O
M(MgCO₃)=84г/моль
n(MgCO₃)=m/M=16.8/84=0.2моль => n(CO₂)=0.2моль
m(NaOH)=m(р-ра)*w=200*0.2=40г
M(NaOH)=40/моль
n(NaOH)=m/M=40/40=1моль

2NaOH + CO₂ = Na₂CO₃ + H₂O
CO₂ в недостатке, считаем по нему:
так как n(CO₂)=0.2моль  => n(Na₂CO₃)=0.2моль
M(Na₂CO₃)=106г/моль
m(Na₂CO₃)=M*n=106*0.2=21.2г