За данними статистичного щорічника розрахуйте наступні показники:

*Обсяг чистого експорту;

*Валові внутрішні інвестиції;

*ВВП.

Данні:

1) Валове нагромадження основного капіталу - 20 048 млн.грн.

2) Експорт товарів та послуг - 4 135 млн.грн

3) Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств і не комерційні організації, що їх обслуговують - 61 835 млн.грн

4) Імпорт товарів та послуг - 44 504 млн.грн.

5) Кінцеві витрати сектору загальнодержавного управління - 23 644 млн.грн.

6) Зміна запасів матеріальних оборотних коштів - 1 278 млн.грн.

7) Придбання за виключенням вибуття цінностей - 213 млн.грн

1

Ответы и объяснения

2013-02-24T20:48:25+04:00