Написать текст про Асық ойнау

Желательно с переводом 5-7 предложений

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-02-23T17:30:54+00:00

                                 АСЫК ОЙНАУ

Буринги заманда казактын балалары асык ойнап оскен.Акелери бала 4 жаска толганда асык ойнауды уйретеди.Казак ози алтыбакан,казакша курес,кыз куу жане асык ойнауды дастурге айналдырган.Казирги кезде бул дастурди жогалтып алгандаймыз.Асык ойнау-баланы мергендикке жане ой-орисин жетилдиреди.