при сжигании 1,12л. вещества получено 2,24л.оксида угледода 4 и 0,9.H2O. плотность вещества 1,1607г/cv^3. Определите молярную формулу вещества .

1

Ответы и объяснения

2013-02-22T16:27:50+04:00

CxHy+O2=CO2+H2O; M(CxHy)=1,1607*22,4=26;

n(CxHy)=1,12/22,4=0,05;  n(CO2)=2,24/22,4=0,1;  n(H2O)=0,9/18=0,05;

            0,05 : 0,1 : 0,05

                 1 :  2  :1

1CxHy+O2=2CO2+1H2O

         x=2; y=2;

ОТВЕТ:C2H2.

Проверка:M(C2H2)=12*2+2=26;