составте три предложения с этими словами қадырлеу,сақтау,пайдалану

ребят прошу.зарание душевно благодарю.

1

Ответы и объяснения

2013-02-22T12:41:55+04:00

Ата-ананы кадырлеу-ар адамнын парызы жане миндети.Казак халкынын салт-дастурин сактау керек жане оны жалгастыру керек.Озиннин акылынды,куш жигеринди дурыс жане тиiмди пайдалану керек.