як правильно подiлити на склади слова: через рiчку ,мiсточку,барвистому,веселим

1

Ответы и объяснения

2013-02-21T23:41:29+04:00

че-рез річ-ку
міс-точ-ку
бар-вис-то-му
ве-се-лим