Ответы и объяснения

2013-02-21T20:21:13+04:00

Жаз- сабак жазу, мезгил.Ат- адамнын есими, жануар, мылтыкпен ату.Ара-жандик, агаш кесетин ара.Ана-туган шеше, силтеу есимдиги.Баспа-газет журнал, жерди баспа.Кой-жануар, орнына кой