Решите систему уравнений: sin y-x+2=0 х^2=6siny+7

Решите: cos2x+sin^2x=0 и найдите корни на промежутке от 0;3П включительно

1

Ответы и объяснения

2013-02-21T17:24:44+00:00

2 - 

cos^2  (x) - sin ^2 (x) +sin ^2 (x) = 0 

cosx = 0 

x= pi/2 + pi * n 

подходят 

pi/2

3/2 pi

5/2 pi  

1 - 

6 sin y-6x +12 = 0 

x^2 = 6x -12+7

x^2 - 6x +5 = 0 

ккорни  5 1 

 при x = 5 sin y =3 невозможно  

при х=1 sin y = -1  

y = -pi/2+ 2pi*n