помогите переделать предложения c глаголами
There are 5 books on the shelf

1) Are 2)How many 3) Where 4) what

2

Ответы и объяснения

2013-02-21T15:05:21+00:00

мало пкт за решение! решу, если пкт за решение будет 30! обещаю!

Лучший Ответ!
2013-02-21T15:05:25+00:00

how many books on the shelf?   Where are 5 books?     What on the shelf?