Утворити якщо можливо всi форми ступенiв порiвняння вiд прикметникiв: Веселий, Iллин, Радiсний, поганий, обгрунтований, гожий, бiлуватий, деревяний, респектабельний, широченний, прекрасний, чудовий, нездiйсненний, сучасний, мiцний.I провiдмiняти 3 слова: батькове поле, Миколин зошит, природний вiдтiнок.

1

Ответы и объяснения

2013-02-21T21:09:46+04:00

веселий-веселіший..найвеселіший

радісний- радісніший-найрадісний

поганий- поганіший-найпоганий

оюгрунтований-обгрунтованіший-найобгрунтований

білуватий-біліший-найбіліший

прекрасний- прекрасніший найпрекрасний

чудовий- чудовіший-найчудовий

сучасний-сучасніший-найсучасніший

міцний-міцніший-найміцніший