Назовите вещества, формула которых: 1) OH l CH3-C-CH2-CH3 l CH2 l CH3 2)HO-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

1

Ответы и объяснения

2013-02-20T19:52:00+04:00