Запиши множину чисел,що більші за 8 і менші від 17. запиши кількість елементів цієї множини

1

Ответы и объяснения

2013-02-19T19:01:09+00:00

{9,10,11,12,13,14,15,16}- в этом множестве 8 элементов.