Скажите, что это не так I am readi..............................readi I am skating............................... I skate in the afternoon..........................in the afternoon He skates in the morning.............................in the morning He is skating at the moment.....................at the moment

1

Ответы и объяснения

2013-02-19T19:08:12+04:00

 I amn't reading                                                                                                

  I amn't skating...............................                                                                                

      I don't skate in the afternoon

             He doesn't skate in the morning.      

                                             He isn't skating at the moment.