впишите в слова пропущенные буквы и в выделенных клетках ты прочитаешь три новые слова.

....hone

cl....ck .....ranslate ....uzzle

hi....l p....oto c....oudy

fam...ly gr....ndma fi.....ld

sis....er gr....ndma mag....zine

bridg.... wal....man tran....late

dishe.... polit.....

1

Ответы и объяснения

2013-02-18T19:28:54+04:00

phone

clock

hill

family

sister

bridge

translate

photo

grandma

walkman

dishes(d)

puzzle

cloudy

field

magazine

translate

polite