Пожалуйста помогите написать сочинение на тему "Менің сүйікті жазушы"

1

Ответы и объяснения

2013-02-17T14:13:00+00:00

прости напишу как смогу а ты же знаешь как слова пишуться.Менын суйекты жазушы(к примеру Абай Кунанбаев).Ол казак халкынын улы акыны 1845 жала туган.Абай жасынан ынталы,зерек болды.Абай 10 жаска келгенде,акесы оны Семей каласындагы медресеге окуга береды.Осында журып Абай орыс халкынын улы акындары А.С. Пушкин,М.Ю. Лермонтов, И.А. Крыловтын шагармаларымен оз бетынше окып танысады.