у касi було 5000грн. Упродовж дня касир кiлька раз приймав i видавав грошi, роблячи такi записи; -120грн,-300грн,460грн,530грн,-1270грн,-650грн. Скiльки грошей залишилося у касi наприкiнцi дня?

1

Ответы и объяснения

2013-02-17T15:01:50+04:00

5000-2340=2660,      2660+990=3650                                                                                                  Наприкінці дня у касі залишилося 3650 грн.