35,5г сульфата натрия прореагировало с нитратом бария.Найти массу образовавшегося осадка

1

Ответы и объяснения

2013-02-15T12:45:23+00:00

  0,25                                                     x                                   

Na2SO4+Ba(NO3)2=>2NaNO3+BaSO4( osadok )

     1                                                        1                            

 

найдем сначала n(Na2SO4)=m/M=35,5/142=0,25 moll

n(BaSO4)=x=0,25*1/1=0,25 moll

теперь найдем массу осадка m(BaSO4)=n*M=0,25*233=58,25 gramm

otvet: 58,25 gramm

vot i fsja zadachka)))