напишите уравнения реакций перехода: а) сульфата хрома (III) в бихромат калия б) хромата калия в хлорид хрома в) дихромата калия в хромат калия г) бихромата калия в хромит калия.

1

Ответы и объяснения

2013-02-14T18:55:27+00:00

1)Cr2(SO4)3+7H2O+3K2S2O6(O2)=K2Cr2O7+4KHSO4+5H2SO4

2)2K2CrO4+16HCl(конц.,90c)=2CrCl3+3Cl2+4KCl+8H2O

3)K2Cr2O7+2KOH(конц.) =2K2CrO4+H2O

4)K2Cr2O7+6KOH+3SO2(t) =2K2CrO2+3K2SO4+3H2O

.........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................