Перекладіть будь ласка...

Andriy: Hi, Olia! Any news from our partner school in Great Britain?
Olia: Hello, Andriy! We got a letter from them yesterday. They have launched the UNESCO World Heritage Project in their school and invite us to participate in it, too.
Andriy: I've heard about UNESCO. The abbreviation stands for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It promotes international co-operation among the countries in the fields of education, science, culture and communication. Am I right?
Olia: Yes, you are right.
Andriy: What sites have they chosen for their project?
Olia: They have decided to write about the sites in Ukraine and we have to choose the sites from the UK.
Andriy: Oh, I see. The project will help us know both countries better.
Olia: This is what the projects exist after all. They help us learn more about the world and people who live in it.

2

Ответы и объяснения

2013-02-13T21:08:58+04:00

Андрій: Привіт, Олю! Будь новини від наших партнерів школу у Великобританії?
Оля: Здравствуйте, Андрей! Ми одержали листа від них вчора. Вони почали Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО проект у своїй школі і запрошують нас взяти в ньому участь, теж.
Андрій: Я чув про ЮНЕСКО. Абревіатура розшифровується як Організація Об'єднаних Націй, науки і культури. Це сприяє міжнародному співробітництву між країнами в галузі освіти, науки, культури і комунікації. Я правий?
Оля: Так, ви праві.
Андрій: Які сайти вони вибрали для свого проекту?
Оля: вони вирішили написати про місця в Україні, і ми повинні вибирати сайти з Великобританії.
Андрій: О, я бачу. Цей проект допоможе нам обом країнам краще.
Оля: Це те, що проекти існують в кінці кінців. Вони допомагають нам дізнатися більше про світ і людей, які живуть в ньому.

Лучший Ответ!
2013-02-13T21:25:24+04:00

Андрій: Привіт, Оля! Чи є якісь новини від нашої школи-партнера у Великобританії?
Оля: Привіт, Андрій! Ми одержали листа від них вчора. Вони запустили проект Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у своїй школі і запрошують нас теж взяти в ньому участь.
Андрій: Я чув про ЮНЕСКО. Абревіатура розшифровується як Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Це сприяє міжнародному співробітництву між країнами в галузі освіти, науки, культури і комунікації. Я правий?
Оля: Так, ти маєш рацію.
Андрій: Які місця вони вибрали для свого проекту?
Оля: вони вирішили написати про місця в Україні, і ми повинні вибрати сайти з Великобританії.
Андрій: О, я зрозумів. Цей проект допоможе нам пізнати обидві країни краще.
Оля: Це те, для чого проекти існують взагалі. Вони допомагають нам дізнатися більше про світ і людей, які живуть в ньому.