Зробити фонетичний розбір слов: колінце, радістю, пісня, третього

1

Ответы и объяснения

2013-02-12T15:29:59+00:00

кол'інце + наголос на і

рад'іст'йу + наголос на а

п'існ'йа + наголос на і

треит'ього + наголос на е