від поднаних іменикыв утворыть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. позначте рядок, у якому в обох словах не відбуваеться чергування приголосних: А париж ,калмик; Б Гаага, виборг; В буг, чорнухи; Г цюрих, казах;

1

Ответы и объяснения

2013-02-11T12:30:10+04:00

а) парижський, калмиський чи калмиськовий.

б) гаагаський. виборгський.

в) буговський чи бугський, чорнухивський,

г) цюрихський, казакський