1) Новели «Цвіт яблуні», «Intermezzo» М.Коцюбинського написані в стилі:

А) експресіонізму

Б) імпресіонізму

В) неоромантизму

Г) реалізму

Д) романтизму

2) У реченні "тихо дзвонить хвоя смерек, тихо шепчуть ліси... , плачуть дзвінки коров, і гори безперестанку спускають сум свій в потоки." вжито

А) порівняння

Б) метафору

В) первоніфікацію

Г) епітет

Д) гіперболу

3) У творі «Intermezzo» М.Коцюбинського «Я» ліричного героя розкриваються

А) через портрет

Б) через характеристики інших персонажів

В) через авторську характеристику

Г) у його внутрішньому монолозі

Д) у діалогах з іншими персонажами

4) В реченні "В деяких днях, коли небо прибиралося у синявий шовк, а сонце розходилося самим блискучим золотом, коли тепло все переймало і розпирало, добувалося неначе силоміць із землі наверх,- жилося прегарно!" вжито

А) алегорію

Б) антитезу

В) епітети

Г) паралелізм

Д) гіперболу

5) В повісті «Земля» О.Кобилянської найяскравіше виявилися ознаки

А) класицизму

Б) реалізму

В) імпресіонізму

Г) романтизму

Д) символізму

6) Розвязка сюжету новели «Intermezzo» М.Коцюбинського звучить у рядках

А) я не можу розминутись з людиною

Б) сонце! Я тобі вдячний

В) ніколи перше не почував я так ясно звязку із землею

Г) йду поміж люди

Д) так протікали дні мого intermezzo

7) Темою твору «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського є

А) зображення єдності людини і світу природи

Б) викриття псевдолібералізму та його реакційної суті

В) зображення життя гуцулів у єдності зі світом природи

Г) життя міфологічних істот на Гуцульщині

Д) віра в незнищенність життя людини і природи

8) В уривку: «А Чорногора, мов відьма, блима за ним більмом – сніговим полем з-під чорних ропатланих кіс і лякає. Дз-и-и… Дзі-у-у!» використано все названі художні засоби, КРІМ

А) порівняння

Б) звуконаслідування

В) епітетів

Г) гіперболи

Д) персоніфікація

9) установіть послідовність розгортання подій («Земля» О.Кобилянська)

А) З нього будуть люди, як покине землю…Виросте син – в нім прокинеться батьківська, героїчна вдача, глибокий, віщий інстинкт матері, — вони попровадять його в інший світ… І він сповнить ті надії.

Б) Його хата дивилася на нього. Стояла мертвецьки тихо…Двері сінні стояли широко відтворені, з них била темінь, а віконця чорнілися з білих стін, мов чотири чорні таблички.

В) Сава…і він мій син…І я люблю його, бо що – і він мій син. Але він – то вже інші галузь. Росте й горнеться кудись... та не до доброго й не до нас. Він роботи боїться, йому танець у голові.

Г) Я буду приходити до тебе, Михайле, як зможу часто… Досі я не міг так часто приходити, робота приковувала до хати, але відтепер я буду щонеділі в тебе. Скоро по півночі, встану й піду. Щонеділі…

10) Установіть відповідність

Дія персонажа

1. Ледве помітною стежкою підіймавсь вище і вище, поміж густі зарослі блідої папороті, колючої ожини й малини.

2. розмахнув бартку і вдарив плазом комусь по чолі, з якого бризнула кров, залляла лице, сорочку та пишний кептар

3. …маю пильнувать ватри, аби не згасла через все літо, то була б біда!

4. …дряпавсь на гору, …боровся з вітром, …хапавсь руками за камінь і все дерся на верх.

Персонаж

А) щезник

Б) Юра

В)Іван

Г) тато Івана

Д) Микола

11) Установіть відповідність («Земля» О.Кобилянська)

Значення

1) Насування біди

2) утілення сліпого інстинкту

3) крик душі, докір рідним

4)смерть чистої душі, що помітила наближання Каїна

Символ

А) У мертвого Михайла починає іти кров

Б) умирає в муках мале теля

В) обрив струни на весіллі; Марія прохромила ногу і не змогла піти на прощу

Г) у ніч Михайлового похорону ясно сяє місяць і зорі

Д) сусідній ліс, який дуже любить Сава


12) (завдання на вибір) відкритої форми.

· Наведіть приклади повір’їв і звичаїв, укажіть елементи язичництва в повісті «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського.

· Яку роль відіграють пейзажі в розкритті психології братів Федорчуків у повісті «Земля» О.Кобилянської?


1

Ответы и объяснения

2013-02-12T22:45:57+04:00