Напишите уравнения реакции,согласно схеме,укажите условия:метан–ацетилен–x1-x2-фенол

1

Ответы и объяснения

2013-02-08T19:17:49+04:00

1) 2CH4--->CH2=CH2+3H2 (Условия: 1500 градусов и Pt)
                       ацетилен
2) 3СH2=СH2--->C6H6 (Условия: С активированный, 650 градусов)
                                 бензол
3) С6H6+Cl2---->C6H5Cl+HCl (Катализатор AlCl3)
                                 хлорбензол
4) С6H5Cl+ NaOH--->C6H5OH+NaCl
                                         фенол