1.Яка будова тіла притаманна вищим споровим рослинам? А.одноклітинна; Б.колоніальна;В.листкостеблова;Г.слань 2.Чим відрізняється листкостеблова будова від слані? А.наявністю тканин;Б відсутністю тканин;В наявністю органів;Г відсутністю органів 3.Що розвивається зі спор у вищих спорових рослин? А гаметофіт;Б спорангій;В спорфіт;Г зигота; 4.З чого утворюється гаметофіт мохів? А зі спори;Б із сорусу;В із сорусу;Г із зародку; 5.Чинником,що обмежує статеве розмноження вищих спорових рослин є : А вода;Б температура;В грунт;Г світло; 6.Спори якої рослини використовують у металоргії,піротехнії,медицині? А папороті;Б моху;В плауна;Г хвоща.

1

Ответы и объяснения

2013-02-09T18:45:54+00:00

1,в

2,а

3,в

4,г

5,а

6,г.........................................