1)Укажіть, яку літературну організацію очолював М. Хвильовий:

а) «Аспанфут»; б) «Плуг»; в) ВАПЛІТЕ.

2)Укажіть, який орган очолює центральний персонаж новели М. Хвильового «Я (Романтика)»:

а) «чорний трибунал комуни»; б) комісію міськради; в) виборчу комісію

3)Визначте жанр «Вершників» Ю. Яновського:

а) роман у новелах; б) роман-сповідь; в) детективний роман.

4)Укажіть, який з процесів українського життя 20-х рр. XX ст. відображено в п'єсі М.Куліша «Мина Мазайло»:

а) колективізація; б) індустріалізація; в) українізація.

5)Укажіть, яке прізвище хоче взяти собі центральний персонаж п'єси М. Куліша «Мина Мазайло»:

а) Мазєнін; б) Єсєнін; в) Алмазов.

6)Укажіть, чого навчав старий Половець своїх синів (новела «Подвійне коло» з роману

Ю. Яновського «Вершники») :

а) «Рід розпадається, а клас стоїть»;

б) «Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду»;в) «Любіть Україну».

7)Назвіть місто — український культурний центр 20-х рр. XX ст., у якому жив і працю­

вав М. Хвильовий:а) Київ; б) Харків; в) Львів.

8)Укажіть, яке визначення найбільш точно характеризує твір Остапа Вишні «Моя авто­

біографія»:

а) мемуарний твір; б) гумористичний життєпис;в) автобіографічна новела.

9)який із засобів комічного переважає в «Мисливських усмішках» Остапа

Вишні:

а) гумор; б) сатира; в) сарказм.

10)Укажіть, де відбуваються події новели «Шаланда в морі» з роману Ю. Яновського

«Вершники»:

а) під Одесою; б) під Харковом; в) під Києвом.

1

Ответы и объяснения

2013-02-07T21:30:17+04:00