1) Обчислити масову частку Карбону в етилені та ацетилені

2)Який об*єм кисню потрібен для повного згортання етилену кількістю речовини 0,2 моль?

3) Написати рівняння реакцій, що лежать у основі схеми. Укажіть умови їх перебігу: СаС2-->C2H2-->C2H4-->C2H4Br2

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-02-06T21:36:00+00:00

3) a) CaC2 + H2O => C2H2 + Ca(OH)2

b) C2H2 + H2 => C2H4 (умови: температура, тиск, катализатори)(реакция: гідрування)

с) С2H4 + Br2 => C2H4Br2 (світло, температура, тиск, катализатори) (реакція: галогенування)