4.4.1 Ціна товару зросла від 5 до 6,5 грн., обсяг попиту на нього зменшився з 7500 шт. до 7000 шт. Чому дорівнює коефіцієнт цінової еластичності попиту? Який вид еластичності спостерігаємо в даному випадку? 4.4.2 Ціна товару зросла з 1,5 грн. до 2 грн., обсяг пропозиції в результаті збільшився з 900 до 1000 одиниць. Чому дорівнює коефіцієнт цінової еластичності пропозиції? Який вид еластичності спостерігаємо в даному випадку? 4.4.5 На ринку даного товару функція попиту описується рівнянням: Qd = 8 – P, функція пропозиції: Qs = 3P - 4. На ринку існує досконала конкуренція, тобто Qd = Qs. Визначити рівноважну ціну і рівноважний об’єм продаж. Представте дану ситуацію графічно. 4.4.6 Використайте умову задачі 4.5., але врахуйте, що ціна товару становитиме 1 грн., що утвориться на ринку: надлишок чи дефіцит? В якому розмірі? Представте дану ситуацію графічно. 4.4.7 Використайте умову задачі 4.5., але врахуйте, що ціна товару становитиме 5 грн., що утвориться на ринку: надлишок чи дефіцит? В якому розмірі? Представте дану ситуацію графічно.

1

Ответы и объяснения

2013-02-07T23:36:05+00:00

4.4.1 Для розв'язання даної задачі, необхідно використати формулу визначення коефіцієнту еластичності:

E = Q% / P%

1) Ми знаходимо відсоткову зміну ціни і товару.

Хр = 5*100% / 6,5 = 76,92 %

дельта Р% = 100% - 76,92% = 23,08%

Х_{Q} = 7000 * 100 / 7500 = 93,33 %

дельта Q% = 100% - 93,33% = 4,67 %
Е = 4,67 / 23,08 = 0,2

E<1, то товар еластичний.

 4.4.2 Для розв'язання задачі, необхідно використати формулу визначення коефіцієнту еластичності:

E = Q% / P%

1) Ми знаходимо відсоткову зміну ціни і товару.
 Х р = 2*100 / 1,5 = 133,33%
дельта Р% = 133,33% - 100% = 33,33%
Х_{Q} = 1000*100 / 900 = 111,11%
дельта Q% = 111,11% - 100% = 11,11%
Е = 11,11 / 33,33% = 0,33
E < 1, то товар еластичний.

4.4.5 Для того щоб розв'язати дану задачу необхідно використовувати наступне правило. Ринкова ціна утворюється за умови коли величина попиту дорівнює

величині пропозиції Q_{D} = Q_{S} , таким чином ми можемо  знайти рівноважну ціну:
8 - Р = 3Р - 4  ===> 12 = 4P ====> P = 3
таким чином ми знайшли ринкову ціну, яка дорівнює 3 умовні одиниці. Знаючи ринкову ціну ми можемо знайти рівноважну кількість, а саме скільки продукції реалізується та споживається за даною ціною. Для цього отриману ціну підставляємо під функцію попиту Q_{D} = 8 - 3 = 5, або функцію пропозиції Q_{S} = 3*3 - 4 = 9 - 4 = 5.

Нажаль я не можу тобі її представити графічно, вимагає інші засоби