1. Напишіть рівняння реакції етилену з бромною водою.

2. Назва речовини що знебарвлює розчин перманганату калію: А) етан. Б) етилен. В) метан. Г) гептан

3.Укажіть групу в якій усі речовини реагують з етиленом:

A) KMnO4, K2SO4, Cl2; b) KMnO4, Br2, NaOH;

В)KMnO4, H2, Br2; Г)NaOH, K2O,H2

4. У процесі полімеризаціїї етилену утворюється поліетилен, у якому:

а) усі зв*язки між атомами Карбону одинарні;

б)чергуються подвійні й одинарні зв*язки між атомами Карбону;

в) усі зв*язки між атомами Карбону подвійні.

_________________________________________________________________

1. Напишите уравнение реакции этилена с бромной водой.

2. Название вещества обесцвечивает раствор перманганата калия: А) этан. Б) этилен. В) метан. Г) гептан

3.Укажить группу в которой все вещества реагируют с этиленом:
A) KMnO4, K2SO4, Cl2; b) KMnO4, Br2, NaOH;
В) KMnO4, H2, Br2; Г) NaOH, K2O, H2

4. В процессе полимеризациии этилена образуется полиэтилен, в котором:
а) все связи между атомами углерода одинарные;
б) чередуются двойные и одинарные связи между атомами углерода;
в) все связи между атомами углерода двойные.

1

Ответы и объяснения

2013-02-05T16:03:51+00:00

1. CH2=CH2+ Br2(водный)---->CH2Br-CH2Br 
                                                           1,2-дибромэтан
2. б. этилен..Так  как у него есть двойные связи.
3. В
4. А