разложите на множители

5а в3 степени - 5 В во 2 степени
2) 3м во 2 степени - 3 н во 2 стпени
3) а в 3 степени - а
4) в в 3 степени - в
5) 7 х во вторй степени - 7у во второй степен
6) 4м во второй степени - 4 мн во торой степени
7) 5х во вторй степени - 20у во второй степени
8) а втретьей стпени *в - а*в втретьей степени

1

Ответы и объяснения

2013-02-05T18:57:55+04:00

1) 5а^3-5b^2=5(a^3-b^2)

2)...=3(m^2-n^2)=3(m-n)(m+n)

5)...=7(x^2-y^2)=7(x-y)(x+y)

6)...=4m(m-n^2)

7)...=5(x^2-4y^2)=5(x-2y)

8)...=ab(a^2-b^2)=ab(a-b)(a+b)